Bilgi Talep Formu

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

İnternet sitemizi www.sehrideniz.com (“Site” veya “İnternet Sitesi”) ziyaret ettiğiniz için teşekkürler.

İnternet Sitesini ziyaret etmekle, erişim ve kullanım yönteminize bakılmaksızın, burada yer alan hüküm ve koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. Kullanım Koşullarını kabul etmemeniz durumunda İnternet Sitesini kullanmamalısınız. Sözleşme’de kullanılan “kullanıcı” ve “siz” ifadeleri, İnternet Sitesini kullanan kişileri ifade etmektedir. Söz konusu kullanım, ziyaret süresi ve sıklığından bağımsız olarak sadece Siteyi ziyaret etmek veya bir kullanıcı hesabı oluşturmak suretiyle olabilir. İşbu Sözleşme’de geçen “Şehrideniz” Demkay Yapı ve Almara İnşaat'ı ifade etmektedir.


ÖNEMLİ NOT

Kullanım Koşullarının diğer hüküm ve şartlarını okumadan önce aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Kullanıcılarımızın gizliliği bizim için oldukça önemli olup, kullanıcılarımıza ait kişisel verileri korunmak konusunda kararlıyız. Bu amaçla, kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve çerez ve benzeri teknolojileri nasıl kullandığımı açıklamak üzere www.sehrideniz.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası hazırlamış bulunmaktayız. Bize sağladığınız kişisel veriler söz konusu Politikaya tabi olup, İnternet Sitesini ziyaret etmekle, Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak kişisel verilerinizin Politika çerçevesinde işlenmesine açık rıza göstermiş sayılırsınız. İnternet Sitesini kullanmaya devam etmeden önce, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı okuyarak kişisel verilerinizin nasıl işlenebileceği, bu kapsamdaki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz ve çerez ve benzeri teknolojileri nasıl reddedebileceğiniz veya silebileceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Değişiklikler

Şehr-i Deniz, herhangi bir zamanda, güncel hüküm ve koşulları İnternet Sitesine yüklemek suretiyle, Kullanım Koşullarını değiştirebilir veya yeni hüküm ve koşullar kabul edebilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra, Siteyi kullanmayı sürdürmeniz halinde, söz konusu değişiklikleri kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, Kullanım Koşullarını düzenli olarak gözden geçirmeniz ve Kullanım Koşullarında gerçekleştirilen değişiklikleri kabul etmemeniz durumunda İnternet Sitesinin kullanıma son vermeniz gerekmektedir.

1. KULLANIM KOŞULLARININ KAPSAMI

1.1. Kullanım Koşulları, İnternet Sitesini kullanımınıza ilişkin hüküm ve şartları düzenlemektedir. Süresi ve sıklığından bağımsız olarak sadece Siteyi ziyaret etmeniz, Siteyi ilk ziyaret ettiğiniz tarih itibariyle Kullanım Koşullarını okuduğunuz, anladığınız ve Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 1.2. Şehr-i Deniz, Kullanım Koşullarına ilaveten İnternet Sitesinin belirli sayfalarına veya özelliklerine uygulanacak özel hüküm ve koşullar öngörebilir. İnternet Sitesinin söz konusu sayfalarını veya özelliklerini kullanmanız durumunda, bunlara uygulanacak özel hüküm ve koşulları okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz varsayılır. Bahsi geçen özel hüküm ve koşulları kabul etmemeniz durumunda, İnternet Sitesinin bunlara ilişkin sayfa ve özelliklerini kullanmamanız gerekmektedir.

2. KULLANICI HESABI

2.1. İnternet Sitesini, kullanıcı hesabı açmaksızın ve üye girişi yapmaksızın kullanmanız mümkündür. Ancak, İnternet Sitesi üzerinden ya da aracılığıyla sunulan bazı özelliklere veya içeriğe erişim, kullanıcı hesabı açmanızı ve üye girişi yapmanızı gerekli kılabilir

2.2. Kullanıcı;

(i) Kullanıcı hesabına ilişkin olarak sağladığı ve sağlayacağı bilgilerin doğru, güncel, geçerli ve tam olduğunu ve olacağını ve bu doğrultuda Şehr-i Deniz tarafından iletilen istekleri derhal yerine getireceğini, (ii) hesap açarken, temsil ettiği tüzel kişi dışında, diğer herhangi bir kişi ve kurum adına veya hesabına hareket etmeyeceğini, (iii) hesabını ve hesap bilgilerini hiç kimseyle paylaşmayacağını, (iv) hesabının gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasının ve hesabı üzerinden veya hesabı aracılığıyla gerçekleşen tüm faaliyetlerin sorumluluğunu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı halinde, kullanıcının ve Siteyi/hesabını yetkisiz olarak kullanan kişilerin, Şehr-i Deniz’ya karşı herhangi bir şikâyet, talep veya dava hakkı bulunmamaktadır.

2.4. Şehr-i Deniz, aşağıda belirtilen sebepler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir sebeple kullanıcı hesabını askıya alma veya sona erdirme hakkını haizdir: (i) Kullanım Koşullarının uygulanmasını sağlanması ve mevcut veya olası hukuka ya da Kullanım Koşullarına aykırılıkların önlenmesi (ii) İnternet Sitesinin ve diğer Şehr-i Deniz sistemlerinin bütünlüğünün, istikrarının, saygınlığının veya güvenilirliğinin korunması, (iii) Esaslı olup olmamasına bakılmaksızın, mevcut veya olası davalara karşı savunma yapılması, (iv) Herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğun doğmasının engellenmesi, (v) Mahkeme veya idari mercii kararlarının uygulanması.

3. SİTE İÇERİĞİ

3.1. İnternet Sitesi üzerinden veya Site aracılığıyla veya elektronik posta ya da diğer iletişim kanalları ile sağlanan tüm bilgi, tanıtım, ve diğer materyal ve içerikler (kısaca “İçerik” olarak anılacaktır), yalnızca bilgilendirme ve tanıtım amaçlı olarak paylaşılmaktadır Dolayısıyla, İçeriğin, taşınmaz veya diğer bir ürün veya hizmetin satışı, kiralanması veya benzeri bir sözleşmeye konu edilmesine ilişkin yapılmış bir öneri veya öneriye davet niteliği bulunmamaktadır.

3.2. Şehr-i Deniz, İçeriğin doğruluğu, tamlığı, güncelliği veya uygunluğu konusunda hiçbir garanti veya taahhüt vermemektedir. 3.3. Şehr-i Deniz, İçeriği her zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, düzeltme, güncelleştirme ve kaldırma yetkisini haizdir. Şehr-i Deniz’nun bu yetkisi Şehr-i Deniz için bir yükümlülük teşkil etmemektedir.

4. ELVERİŞLİLİK

İnternet Sitesinin devamlı veya kesintisiz bir şekilde kullanılabilirliğini garanti veya taahhüt etmemekteyiz. İnternet Sitesinin bakım, tadilat, değişiklikler, yeni özellikler, donanım/sistem arızaları, teknik problemler, kontrolümüzün ötesinde veya öngörülemeyen sebepler veya herhangi başka bir sebeple erişime kapalı olması veya çalışmaması mümkündür. İnternet Sitesinin herhangi bir sebeple erişime kapalı veya tam olarak çalışmıyor olması durumunda Şehr-i Deniz’nun sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

5. KULLANIM KURALLARI

5.1. İnternet Sitesinin güvenliğini, bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlamak için bazı temel kurallar belirledik. Bu çerçevede aşağıdaki kurallara uymanız (ve bunları ihlal etme girişiminde dahi bulunamamanız veya ihlal etmek üzere üçüncü kişilere yardım etmemeniz) gerekmektedir: (i) İşbu İnternet Sitesine ilişkin hukuka, Kullanım Koşullarına veya Sitenin belirli özellik veya sayfalarına uygulanacak diğer hüküm ve koşullara aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunmamalısınız,

(ii) İnternet Sitesini Siteye zarar verecek veya diğer kullanıcıların Siteyi kullanımını engelleyecek şekilde kullanmamalısınız,

(iii) Altyapımıza gereksiz veya orantısız büyüklükte yükleme yapmamalısınız, (iv) Herhangi bir amaçla İnternet Sitesine veya Sitede yer alan içeriğe erişim sağlamak, Siteyi/içeriği kontrol etmek, kopyalamak veya diğer şekillerde kullanmak için robot, örümcek ve diğer otomatik yöntemleri kullanmamalısınız,

(v) İnternet Sitesine veya Şehr-i Deniz’nun diğer sistemlerine zarar vermeye, el koymaya veya Siteyi/Şehr-i Deniz sistemlerini engellemeye yönelik bilgisayar programlama rutinlerini ve virüsleri kullanmamalı ve dağıtımını yapmamalısınız,

(vi) İnternet Sitesini zayıf noktaların tespiti için test etmemeli, taramamalı ve incelememelisiniz,

(vii) İnternet Sitesi ve Sitede yer alan içeriği, yetkisiz şekilde kullanmamalı veya kişisel ve ticari olmayan kullanımlar dışında kullanıma konu etmemelisiniz, (viii) Fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerde bulunmamalısınız.

6. FİKRİ MÜLKİYET

6.1. İnternet Sitesi üzerinden sağlanan metinler, grafikler, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, yazılım, komutlar, kaynak kodları, API, fotoğraflar, sesler, müzikler, videolar, interaktif özelikler, markalar ve logolar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi ile bağlantılı tüm İçeriğin veya İçeriğin kullanım hakkının sahibi Şehr-i Deniz’dur ve söz konusu İçerik fikri mülkiyet ve haksız rekabet hukuku ile korunmaktadır.

6.2. Kullanıcı, İçeriği, hiçbir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı, işlememeyi, istismar etmemeyi ve (fikir veya yazılım olarak) bunlardan faydalanarak eser meydana getirmemeyi kabul eder. Şehr-i Deniz, işbu Kullanım Koşulları kapsamında, İçeriğe ve İçeriğin kullanıma ilişkin kullanıcıya herhangi bir hak tanımamaktadır.

7. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT İNTERNET SİTELERİ

7.1. İnternet Sitesi, üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin linkler içerebilir. Üçüncü kişilere ait siteler tamamen bizden bağımsız hareket etmekte olup; İnternet Sitesinde bu tür sitelere link verilmesi, üçüncü kişiler ile Şehr-i Deniz arasında herhangi bir ilişki bulunduğu, Şehr-i Deniz’nun link verilen siteleri desteklediği, onayladığı veya tahkik ettiği anlamına gelmemektedir. Şehr-i Deniz, link verilen sitelerde yer alan reklam, materyal, ürün ve hizmetler de dahil hiçbir içeriğe dair garanti veya taahhüt vermemektedir.

7.2. Şehr-i Deniz’nun, İnternet Sitesi dışında üçüncü kişilere ait internet sitelerinin işleyişi ve uygulamalarından sorumlu olmadığını ve bu sitelerden kaynaklanan veya siteler ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir talep, şikâyet veya uyuşmazlığın Şehr-i Deniz’ya karşı ileri sürülemeyeceğini açıkça kabul ve beyan edersiniz. Üçüncü kişilere ait internet sitelerine ait gizlilik politikaları ile bahsi geçen siteleri kullanımın tabi olduğu hüküm ve koşulları öğrenmeli ve bunları kullanıp kullanmamak konusunda kendiniz karar vermelisiniz.

8. GARANTİ VE TAAHHÜTLERİN REDDİ

8.1. İŞBU SÖZLEŞMENİN HİÇBİR HÜKMÜ, Şehr-i Deniz TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ. Şehr-i Deniz, İNTERNET SİTESİNİ “OLDUĞU GİBİ” VE “ELVERİŞLİ OLDUĞU ÖLÇÜDE” SUNMAKTA OLUP, HUKUKEN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, İNTERNET SİTESİNE VE SİTEDE YER ALAN İÇERİĞE DAİR HİÇBİR GARANTİ VEYA GÜVENCE SAĞLAMAMAKTA, ZIMNEN DE OLSA İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİN ELVERİŞLİLİĞİNİ, DEVAMLILIĞINI, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNU, İHLAL TEŞKİL ETMEDİĞİNİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞİNİ VEYA VİRÜS VE DİĞER ZARARLI BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA RUTİNLERİ İÇERMEDİĞİNİ GARANTİ VEYA TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR.

8.2. İŞBU “GARANTİ VE TAAHHÜTLERİN REDDİ” MADDESİNDE YER ALAN HÜKÜMLER, AYNI ZAMANDA GRUP ŞİRKETLERİMİZ, YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ, TEMSİLCİLERİMİZ, İŞ ORTAKLARIMIZ VE LİSANSÖRLERİMİZ İÇİN DE HÜKÜM İFADE ETMEKTEDİR.

9. SORUMLULUK

Şehr-i Deniz, KULLANICIYA VEYA KULLANICI İLE İLİŞKİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI, İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ, CEZALANDIRICI, EMSAL VEYA YANSIMA ZARARDAN YA DA KÂR, FIRSAT VEYA GELİR KAYBINDAN DOLAYI, ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR OLDUĞU VEYA HABERDAR OLMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA DAHİ, HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA AKDİ, HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE, ÖZEN SORUMLULUĞU VEYA DİĞER HİÇBİR HUKUKİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE DAYANILARAK SORUMLU TUTULAMAZ.